Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för AccessCare. Detta dokument är framtaget för att informera dig som användare av vår webbplats om vilken information vi samla in, hur informationen hanteras och används.

GDPR-ansvarig: Filip Brännström, Sandhamnsgatan 62, 115 60 Stockholm

Informationsinsamling och användning

Vid besök på våra webbplatser kan information om användare samlas in. Endast information som är nödvändig för tillhandahållande och drift av webbplatsen samlas in. 

Logginformation

Vid besök på våra webbplatser samlas standardiserad logginformation från användarens enhet (dator, mobiltelefon el. dyl.) automatiskt. Denna information behandlar vilken webbläsare, internetleverantör, IP-adress som brukas, samt vilken tid webbplatserna besökt.  

Logginformation används för att möjliggör tillhandahållandet av webbplatsen samt förbättring och vidareutveckling av dessa. Logginformation kopplas ej ihop med annan personligt identifierbar data för att identifiera webbplatsens användare.

Samtlig information som lagras i loggfiler raderas regelbundet. Vid fall av ytterligare lagring av logginformation anonymiseras, eller raderas användarens IP-adress.

Cookies

Cookies är ett verktyg där textfiler sparas i användarens webbläsare i samband med besök på webbplatserna, dessa filer gör att användarens webbläsare identifieras unikt vid återbesök av webbplatserna – och gör därmed webbplatser mer användarvänlig.

Cookies används dessutom för analys av hur AccessCares webbplats används, exempelvis hur ofta och vilka delar av webbplatsen som besöks. Analys av denna information används för att förbättra kvaliteten på webbplatserna och dess innehåll. 

IP-adress och information kopplad till IP-adressen kan anses utgöra personuppgifter, denna information samlas i cookies men är ej direkt hänförlig till en specifik användare (person). 

Cookies lagras på användarens läsare och raderas automatiskt då webbläsaren stängs (temporära cookies), alternativt lagras de för att förbättra framtida besök (permanenta cookies), även permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid. Användaren kan själv ändra inställningar i webbläsaren för hantering av cookies, och radering av dessa. Redan befintliga cookies kan när som helst raderas, automatiskt såväl som manuellt. Är cookies inaktiverat kan inte våra webbplatser användas fullt ut. 

Vår webbplats informerar användaren om cookies, i informationen framgår hur lagring av cookies kan förhindras. 

Kontaktformulär och e-post

AccessCare har på sina webbplatser ett kontaktformulär för epost och telefonnummer där användare själv kan delge AccessCare med personuppgifter (kontaktinformation). Dessa uppgifter används för att besvara och hantera frågeställningar via kontaktformuläret samt för vidare korrespondens. 

Användare kan även kontakta AccessCare genom e-post. Personuppgifter som tillhandahålls via e-post används endast i behandling av sådan korrespondens. Personuppgifter raderas så fort de ej längre är nödvändiga.

Analys

AccessCares webbplatser är byggda på WordPress, som innehåller ett webbanalysprogram, analysprogrammet använder cookies för att följa användarens aktiviteter då de besöker våra webbplatser. All information som samlas in och behandlas i WordPress är anonymiserad för att säkerställa att personlig identifiering omöjliggörs. Information som genereras av cookies samlas in och lagras på WordPress servrar, även utanför Sverige. Användare har möjlighet att inaktivera cookies i webbläsarinställningar, och på så sätt förhindra bruk av dessa.

Information insamlad i WordPress analysprogram används för att utvärdera användningen av webbplatserna samt sammanställa rapporter om aktivitet på våra webbplatser samt för att tillhandahålla AccessCare med information knutet till användning av våra webbplatser. Vi använder denna information enbart för statistiska ändamål.

Tredjepartstjänster

AccessCare kan komma att samarbeta med tredje part för att tillhandahålla tjänster beskrivna i denna policy. AccessCare kommer då endast att delge de personuppgifter som är nödvändiga för tredje part att tillhandahålla sina tjänster. 

Externa länkar

AccessCares webbplatser kan innehålla länkar till andra organisationers webbplatser. AccessCare ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser. 

Användarens rättigheter

Användare har rätt att begära och få ut information om vilka personuppgifter om användaren som lagrats. 

I de fall lagrade personuppgifter är inaktuella eller felaktiga har användaren rätt att begära korrektur av dessa uppgifter. Användaren har vidare rätt att begära radering av de personuppgifter vi har om användaren förutsatt att AccessCare inte har en lagstadgad skylldighet att behålla uppgifter eller har legitimt själ för att behålla uppgifter som vägre tyngre. 

Användare har rätten att vända sig till personuppgiftsansvarig för att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter, detta påverkar inte lagligheten i behandling av personuppgifter innan de återkallats av användaren. 

Varje begäran om åtkomst, rättelse och radering, liksom återkallning av samtycke, måste göras skriftligen till personuppgiftsansvarig.

Ändring av vår policy

Denna policy kan kommas att uppdateras. Vi rekommenderar således användare att återbesöka denna policy för att ta del av uppdaterad information angående våra rutiner rörande integritet för besökare av våra webbplatser. 

Vi välkomnar frågor om vår integritetspolicy

Frågor och klagomål angående hur personuppgifter behandlas och skyddas samt frågor rörande användarens rättigheter välkomnas skriftligen till GDPR-ansvarig. Frågor och klagomål besvaras skriftligen. 

Om användaren anser att sina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan användaren även vända sig till Datainspektionen.