top of page
DSCF8278-5.jpg

Om AccessCare

About Us

Vi på AccessCare värnar om alla delar, patienternas välmående, vår personal och miljön.

 

Vi är ett personligt företag som ger vår personal en trygg och stimulerande arbetsmiljö. Vårt uppdrag består av palliativ vård samt avancerad medicinsk vård i våra patienters hem. Vi strävar efter att tillgodose patienters fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

 Vårt mål är att genom symtomlindring bidra till bästa möjliga livskvalitet för våra patienter. Patienters och närståendes delaktighet är ett självklart inslag för att nå våra mål.

AccessCare är en unik och modern verksamhet!

Sjukvård påväg hem till dig

DSCF8672_edited.jpg
Som en i vårt team så erbjuds du en unik arbetsmiljö inom vården. Utgångspunkten är en utv
DSCF6267-2_edited.jpg
Vårt team
Omtanke
Egen Farmaceut
Teachers

Vi är ett multiprofessionellt team med läkare, dietist, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator som alla har möjlighet att besöka, undersöka och behandla patienten i hemmet.

AccessCare är ett vårdföretag som är godkänt och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi sätter kvalitét och omtanke i fokus när vi tar hand om och vårdar våra patienter i hemmet.

Vi har en farmaceut på plats hos oss fyra dagar i veckan för att se över våra patienters medicin och hälsa. Det är något vi på AccessCare tycker är extra viktigt! 

Närstående

Till patient

För dig som är närstående till en patient som vårdas av oss erbjuder vi kontinuerligt samtalsstöd tillsammans med vår kurator, psykoterapeut eller annan anpassad yrkeskategori.

Även läkare och sjuksköterskor har, efter patientens godkännande möjlighet att samtala och informera närstående om vården.

Ta gärna kontakt med ansvarig sjuksköterska för mer information. 

DSCF8247-2.jpg

Patient

För att ansluta till ASiH-vård och få hjälp av oss krävs remiss, hör med din ansvariga läkare.
Remiss

Önskar du som redan är ASiH-patient ansluta dig till ASiH AccessCare istället så hämtar du en vårdvalsblankett och faxar till oss på faxnr 010 150 92 83 eller skickar per post till ASiH AccessCare, GKS/Entreplan, A4:00, 171 64 Solna.

Region Stockholm

 För patienten är vården avgiftsfri. Bor du som patient i Norrmalm, Gamla Stan, Södermalm, Kungsholmen, Östermalm, Solna eller Lidingö har du möjlighet att välja ASiH AccessCare som din vårdgivare.

ASiH

Hela teamet inom ASiH AccessCare har vana vid att arbeta med patienter i livets slutskede (palliativ vård).

Vi tänker på miljön

Vi på AccessCare är miljöcertifierade enligt ISO14001 Bureau Veritas sigill, och har därmed aktivt integrerat miljöarbetet i vår verksamhet genom konkreta miljömål som vi arbetar mot dagligen. 

Vår vardag präglas till stor del av miljötänk och vårt mål är att miljöarbetet ska vara en naturlig del i vårt uppdrag och således även vårt patientarbete. 

Det finns mycket vi alla kan göra för att förbättra förutsättningarna för en hållbar utveckling och förändringen till det bättre börjar såväl i större strukturella förändringar som omarbetning av små specifika detaljer. 

Utvecklingen mot en mer hållbar verksamhet med lägre miljöbelastning sker kontinuerligt hos oss genom att utnyttja möjligheterna som finns idag tillsammans med implementering utav nya tekniker. 

Vår ambition med vår verksamhet är att ligga i framkant i all typ av utvecklingsarbete och detta inkluderar även miljöfrågorna. 

Nedan kan du läsa en närmare beskrivning av vår miljöpolicy. 

Följ oss på Instagram för att hänga med i vår vardag!

Kontakta oss

Kontakta oss

AccessCare

Epost: info@access-care.se
Tel: +46 8 533 32 300
Fax: 010 150 92 83

Tack för ditt mejl!

bottom of page