NÄRSTÅENDE

För dig som närstående till patienten som vårdas av oss erbjuder vi kontinuerligt samtalsstöd tillsammans med vår kurator, psykoterapeut eller annan anpassad yrkeskategori.

Även läkare och sjuksköterskor har, efter patientens godkännande möjlighet att samtala och informera närstående om vården.

Ta gärna kontakt med ansvarig sjuksköterska för mer information. Du når oss på telefon  08-533 32 300.