OM ACCESSCARE

ASIH AccessCARE

ASiH AccessCare är en vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi arbetar strukturerat med individuella vårdplaner som kontinuerligt uppdateras för att skapa trygghet i behandling- såväl som kommunikation bland våra patienter. I en tid med hastig digital utveckling ser vi till att tillämpa digitala lösningar för att ytterligare förbättra vården och ställa patientsäkerhet och delaktighet i fokus.

Varför vi startade Accesscare

Inom ASiH AccessCare har vi gedigen erfarenhet av att starta och driva olika typer av vård. Vår vision är att skapa en så mobil verksamhet som möjligt, där avståendet mellan vårdpersonal och patient är kort – både rörande kommunikation och hembesök. Inom verksamheten har vi modifierade skåpbilar med material och undersökningsutrustning som kan liknas med en ”mini vårdcentral på hjul” som låter oss komma till patienten, hellre än tvärtom.

Om ASiH – Avancerad sjukvård i hemmet

ASiH riktas till patienten med ett allvarligt sjukdomstillstånd som kräver koppling till vårdgivare dygnet runt. Inom ASiH kan vi göra mycket av det som vanligtvis görs på sjukhus, exempelvis kan vi ta prover, ge intravenösa läkemedel och blodtransfusioner i hemmet. När du är ansluten till ASiH AccessCare har du tillgång till oss dygnet runt.

och hur du får vår hjälp

För att få hjälp av oss krävs en remiss, hör med din ansvariga läkare.

Bor du som patient i Norrmalm, Gamla Stan, Södermalm, Kungsholmen, Östermalm, Solna eller Lidingö har du möjlighet att välja ASiH AccessCare som din vårdgivare.

När du skrivs in hos oss får du först träffa en läkare och en sjuksköterska. Efter detta upprättar läkare en individuell vårdplan, ett levande dokument som vårt multiprofessionella team arbetar utifrån

 

Remiss av vårdgivare

ARBETA HOS OSS