Som patient hos AccessCare är du i bästa händer

PATIENT

Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH) är en vårdform som förläggs i patientens hem. Vårt multiprofessionella team utgörs av läkare, sjuksköterskor, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator, som alla har möjlighet att besöka, undersöka och behandla patienten i hemmet.

Våra patienter kommer på remiss från andra vårdgivare inom Region Stockholm då behov av ASiH bedömts föreligga. Patientgruppen inskriven i vår verksamhet är den svårt sjuka patienten med exempelvis cancersjukdom eller organsvikt. I vårt uppdrag ingår även symptomlindrande behandling, exempelvis smärtlindring och behandling av symptom vid organsvikt. ASiH är ett komplement till vården på sjukhus. Vår personal använder samma journalsystem och har kontinuerlig kontakt med behandlande avdelningar på sjukhus, men har ingen aktiv roll i beslut rörande behandling av patienters grundsjukdom (exempelvis cellgiftsbehandling). Hela teamet inom ASiH AccessCare har vana vid att arbeta med patienter i livets slutskede (palliativ vård). Vi utför avancerad medicinsk behandling med exempelvis kontinuerlig smärtpump i hemmet.

 

Remiss

För att ansluta till ASiH-vård och få hjälp av oss krävs remiss, hör med din ansvariga läkare.

Önskar du som redan är ASiH-patient ansluta dig till ASiH AccessCare istället så hämtar du en vårdgivarblankett och faxar till oss på faxnr + 46 8 509 09 737 eller skickar per post till ASiH AccessCare, GKS/Entreplan, A4:00, 171 64 Solna.

 

 

Upptagningsområde

ASiH AccessCare jobbar på uppdrag av Region Stockholm. För patienten är vården avgiftsfri. Bor du som patient i Norrmalm, Gamla Stan, Södermalm, Kungsholmen, Östermalm, Solna eller Lidingö har du möjlighet att välja ASiH AccessCare som din vårdgivare.