top of page

För vårdgivare

ASIH ACCESSCARE

ASiH AccessCare är en vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi arbetar strukturerat med individuella vårdplaner som kontinuerligt uppdateras för att skapa trygghet i behandling- såväl som kommunikation bland våra patienter. I en tid med hastig digital utveckling ser vi till att tillämpa digitala lösningar för att ytterligare förbättra vården och ställa patientsäkerhet och delaktighet i fokus.

VARFÖR VI STARTADE ACCESSCARE

Inom ASiH AccessCare har vi gedigen erfarenhet av att starta och driva olika typer av vård. Vår vision är att skapa en så mobil verksamhet som möjligt, där avståendet mellan vårdpersonal och patient är kort – både rörande kommunikation och hembesök. Inom verksamheten har vi modifierade skåpbilar med material och undersökningsutrustning som kan liknas med en ”mini vårdcentral på hjul” som låter oss komma till patienten, hellre än tvärtom.

OM ASIH – AVANCERAD SJUKVÅRD I HEMMET

ASiH riktas till patienter med ett allvarligt sjukdomstillstånd som kräver koppling till vårdgivare dygnet runt. Inom ASiH kan vi göra mycket av det som vanligtvis görs på sjukhus, exempelvis ta prover, ge intravenösa läkemedel och blodtransfusioner i hemmet. När du är ansluten till ASiH AccessCare har du tillgång till oss dygnet runt.

ANSLUTNING

När du ansluts till hos får du först träffa en läkare och en sjuksköterska. Efter detta upprättar läkare en individuell vårdplan, ett levande dokument som vårt multiprofessionella team arbetar utifrån.

REMISS

Skicka en remiss till oss via Take Care eller via fax på

010-150 92 83 så kontakter vi er inom kort.

Patient och sjuksköterska

Våra patienter

Våra patienter kommer på remiss från andra vårdgivare inom Region Stockholm då behov av ASiH bedömts föreligga. Patientgruppen ansluten i vår verksamhet är den svårt sjuka patienten med exempelvis cancersjukdom eller organsvikt. I vårt uppdrag ingår även symptomlindrande behandling, exempelvis smärtlindring och behandling av symptom vid organsvikt. ASiH är ett komplement till vården på sjukhus. Vår personal använder samma journalsystem och har kontinuerlig kontakt med behandlande avdelningar på sjukhus, men har ingen aktiv roll i beslut rörande behandling av patienters grundsjukdom (exempelvis cellgiftsbehandling). Hela teamet inom ASiH AccessCare har vana vid att arbeta med patienter i livets slutskede (palliativ vård). Vi utför avancerad medicinsk behandling med exempelvis kontinuerlig smärtpump i hemmet.

bottom of page