top of page

Patient

PATIENT

Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH) är en vårdform som förläggs i patientens hem. Vårt multiprofessionella team utgörs av läkare, sjuksköterskor, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator, som alla har möjlighet att besöka, undersöka och behandla patienten i hemmet.

Våra patienter kommer på remiss från andra vårdgivare inom Region Stockholm då behov av ASiH bedömts föreligga. Patientgruppen inskriven i vår verksamhet är den svårt sjuka patienten med exempelvis cancersjukdom eller organsvikt. I vårt uppdrag ingår även symptomlindrande behandling, exempelvis smärtlindring och behandling av symptom vid organsvikt. ASiH är ett komplement till vården på sjukhus. Vår personal använder samma journalsystem och har kontinuerlig kontakt med behandlande avdelningar på sjukhus, men har ingen aktiv roll i beslut rörande behandling av patienters grundsjukdom (exempelvis cellgiftsbehandling). Hela teamet inom ASiH AccessCare har vana vid att arbeta med patienter i livets slutskede (palliativ vård). Vi utför avancerad medicinsk behandling med exempelvis kontinuerlig smärtpump i hemmet.

REMISS

Hör med din läkare för att ansluta dig till ASiH AccessCare. Din läkare kan tillhandahålla en vårdvalsblankett, men du kan även hämta den här. Efter vi har fått remissen kontaktar vi dig för anslutning och planering. Du är välkommen till oss för att få individuell vård utifrån dina personliga förutsättningar.

Önskar du som redan är ASiH-patient ansluta dig till ASiH AccessCare istället så hämtar du en vårdvalsblankett och faxar till oss på faxnr +010 150 92 83 eller skickar per post till ASiH AccessCare, GKS/Entreplan, A4:00, 171 64 Solna.

 

UPPTAGNINGSOMRÅDE

ASiH AccessCare jobbar på uppdrag av Region Stockholm. För patienten är vården avgiftsfri. Bor du som patient i Norrmalm, Gamla Stan, Södermalm, Kungsholmen, Östermalm, Solna eller Lidingö har du möjlighet att välja ASiH AccessCare som din vårdgivare.

bottom of page